Tagastusõigus

  • Ostjal kui tarbijal on õigus põhjust avaldamata tagastada tellitud kaup (müügilepingust taganeda) Müüjale 14 päeva jooksul arvates kauba kättesaamisest edastades Müüjale vastavasisulise avalduse ning tagastades Kauba aadressile : Karjavälja tn.10, 12915, Tallinn, Eesti
  • Lepingust taganemiseks tuleb Ostjal esitada vabas vormis taganemisavalduse, mille vormi leiab SIIT ja saata e-posti aadressile [email protected]
  • Taganemisavaldus loetakse kehtivaks juhul, kui Müüja saab selle kätte neljateistkümne (14) päeva jooksul arvates kaupade kohaletoimetamisest. Müüja teavitab Ostjat avalduse kättesaamisest viivitamatult e-posti teel.
  • Taganemise korral on Ostja kohustatud viivitamatult tagastama kaubad Müüjale samas seisukorras nagu ta need sai, kuid mitte hiljem kui neljateistkümne (14) päeva möödumisel arvates taganemisavalduse esitamisest. Juhul kui Ostja kaupu ei tagasta Müüja määratud tähtpäevaks, loetakse kaupade tagastamise õigus lõppenuks.
  • Ostja lepingust taganemise korral tagastab Müüja kõik ostjalt lepingu alusel saadud tasud neljateistkümne (14) päeva jooksul arvates taganemisavalduse kättesaamisest. Müüja teostab tagasimakse sama maksemeetodiga, mida Ostja kasutas makse tegemiseks. Müüjal on siiski õigus keelduda tagasimakse tegemisest seni, kuni Ostja on tagastanud tellitud kaubad Müüjale ja esitanud seda kinnitava tõendi. Müüja vaatab ostja tagastatud kaubad üle hiljemalt neljateistkümne (14) päeva jooksul arvates taganemisavalduse kättesaamisest ning kinnitab ostjale, kas toode kuulub tagastamisele.
  • Ostja kannab kõik otsesed kulud (sealhulgas, kuid mitte ainult, saatmiskulud), mis on seotud kaupade tagastamisega Müüjale, välja arvatud juhul , kui tagastamise põhjus seisneb asjaolus, et tagastamisele kuuluv asi ei vasta tellitule (nt. vale või defektiga asi).
  • Kui kaupa on kasutatud muuks otstarbeks kui on vajalik kauba olemuses, omadustes ja toimimises veendumiseks või sellel on kasutamise või kulumise märke, on Müüjal õigus alandada tagastatavat tasu vastavalt kauba väärtuse vähenemisele. Tagastatav kaup ei tohi olla kasutatud või kahjustatud ning peab olema originaalpakendis. Taganemisõiguse kasutamiseks ja tagastamise korral hüvitise maksmise vältimiseks tuleb tootepakend avada ettevaatlikult seda kahjustamata. Kaubaga tutvumiseks võib kasutada seda viisil, mis on vajalik asja olemuses, omadustes ja toimimises veendumiseks. Tagastatav toode peab olema komplektne (sisaldama kõiki tootepakendis sisaldunud esemeid – kaablid jne). Kui kaup on ostetud kampaania korras, kus kaubale on lisatud veel mõni toode, tuleb Ostjal tagastada kogu komplekt (ehk siis kõik tooted).
  • Käesolevas punktis sätestatud taganemisõigust ei kohaldata, kui Ostjaks on juriidiline isik.